hyodyllista > toiminta.effi

Samu Wikstedt (12.06.2008, 09:28)


Eli mitenkäs tämä nyt menee, sensuroida saa muttei jos julkaisu
tapahtuu paperilla? Mutta ilmeisesti ko. poliisi olisi saanut
ennakkosensuroida pelkästään seiskan nettisivut?

-Samu
Jukka K. Korpela (12.06.2008, 10:02)
Scripsit Samu Wikstedt:

>


Kun viittaa uutiseen tai johonkin muuhun URLilla, on fiksua kertoa, mitä
asiaa siellä on. Jos ei ymmärrä tekstiä niin hyvin, että osaisi omin
sanoin tiivistää sen, voi edes kopioida sivun otsikon, kuten
"Ennakkosensuuria yrittänyt poliisi sai sakkoja".

> Eli mitenkäs tämä nyt menee, sensuroida saa muttei jos julkaisu
> tapahtuu paperilla?


Ei mene niin. Sensuuri on pääsääntöisesti kiellettyä mutta
perustuslaissa säädetyin edellytyksin laillista, jos siitä on lailla
säädetty. Tulkinnanvaraista on, mitä perustuslaki varsinaisesti säätää
asiasta, koska perusoikeusajattelussa lähdetään yleisesti siitä, että
_kaikki_ perusoikeudet ovat suhteellisia mm. siksi, että niiden
toteuttamisessa on otettava huomioon muut perusoikeudet. Sensuurin
kieltoon liittyy kuitenkin säännös, joka voidaan tulkita niin, että
lailla voitaisiin säätää sensuurista vain aivan määrätyissä tapauksissa.

Iltapäivälehtien juttuja kannattaa lähtökohtaisesti pitää enintään
muunnettuna totuutena. Sen kuvaus tuomiosta on todennäköisesti väritetty
tai osittain väärinkäsitykseen perustuva. (Joskus harvoin tällainen
olettama on väärä, mutta yritetään kestää se.)

Helsingin hovioikeuden sivuilla ei tuomiota vielä ole, eikä niillä
muutenkaan julkaista kuin pieni osa tuomioista. Jos hovioikeus on
todella tässä asiassa muistuttanut, että "laki kieltää ennakkosensuurin"
ja ehkä vieläpä, että "poliisilla ei olisi oikeutta estää ennakkoon
lehtijutun julkaisua, vaikka se olisi rikollistakin", niin se on
sortunut tyhjään retoriikkaan ja tiettyjen näkemysten kosiskeluun.

Jutusta voidaan nimittäin päätellä, että poliisimies on vain vienyt
lehdelle asiakirjan, jossa jutun kohteet esittävät paheksuntansa. (Näin
voidaan päätellä siksi, että jos poliisimies olisi tehnyt enemmän, lehti
kyllä kertoisi sen, koska sillä on sensaatioarvoa.) Tämän kutsuminen
sensuurin yritykseksi on suhteetonta. Mikään laki ei estä paheksunnan
ilmaisemisesta, etukäteen tai jälkikäteen.

Poliisimiehen toiminta - jos se on ollut suunnilleen jutun mukaista - on
kyllä ollut moitittavaa, koska tällainen viestien kuljettaminen ei kuulu
poliisin tehtäviin ja koska se on omiaan herättämään epäluuloja ja
väärinkäsityksiäkin. Sen tulkitseminen virka-aseman väärinkäytöksi on
melko kovaa linjaa, joka mielestäni on kuitenkin perusteltua.

> Mutta ilmeisesti ko. poliisi olisi saanut
> ennakkosensuroida pelkästään seiskan nettisivut?


Mistä päättelet niin?
Jukka Kohonen (12.06.2008, 20:15)
"Jukka K. Korpela" <jkorpela> writes:
>Scripsit Samu Wikstedt:
>- -
>Iltapäivälehtien juttuja kannattaa lähtökohtaisesti pitää enintään
>muunnettuna totuutena. Sen kuvaus tuomiosta on todennäköisesti väritetty
>tai osittain väärinkäsitykseen perustuva. (Joskus harvoin tällainen
>olettama on väärä, mutta yritetään kestää se.)


Tokkopa lehden iltapäiväisyys on tuon tekstin sisältöön niin suuresti
vaikuttanut, kun Iltalehden, Aamulehden, Ilkan ja Hesarin verkko-
sivuilla on sanasta sanaan sama STT:n uutisteksti.

Jos epäilet sitä väritetyksi, kohdista toki epäilysi suoraan STT:hen.
Jukka K. Korpela (13.06.2008, 22:13)
Scripsit Jukka Kohonen:

> Tokkopa lehden iltapäiväisyys on tuon tekstin sisältöön niin suuresti
> vaikuttanut, kun Iltalehden, Aamulehden, Ilkan ja Hesarin verkko-
> sivuilla on sanasta sanaan sama STT:n uutisteksti.


Otsikot ovat erilaiset, ja tunnetustihan otsikko on monta kertaa
tärkeämpi kuin sisältö.

>
>
>
> Jos epäilet sitä väritetyksi, kohdista toki epäilysi suoraan STT:hen.


Jos jutun teksti on STT:ltä, niin toki kohdistan epäilyni myös STT:hen,
mutta ensisijaisesti lehtiin. Lehdellä on moraalinen (ja
oikeudellinenkin) vastuu sisällöstä, eikä se voi mennä uutistoimiston
selän taakse. On tietysti aika masentavaa todeta, että isotkin lehdet
julkaisevat tärkeissäkin asioissa uutisina STT:n tiedotteita
sellaisinaan tai lyhennettyinä ilman kritiikkiä. Tässä tapauksessa
tekstin lukemisen olisi pitänyt herättää toimittajien epäilyt.
Kriittisyyden sijasta toimitukset tekivät (tai muokkasivat STT:n
otsikosta) sensaationhakuisia otsikoita, joiden sisältö ei vastaa edes
tekstin sisältöä; tosiasiathan ovat sitten vielä eri juttu.

Kuten mainitsin, poliisi sai uutisen tekstin mukaan sakot virka-aseman
väärinkäyttämisestä, ei "sensuurista" tai sen yrittämisestä. Uutisen
teksti vieläpä sanoo erikseen: "Poliisi ei ollut kieltänyt lehteä
julkaisemasta juttua."

Sikäli kuin uutisen _teksti_ pitää suunnilleen paikkansa, hovioikeus on
ottanut kyseenalaisen kannan tulkitessaan teon sensuurin yritykseksi tai
esittäessään lausuman, joka voidaan ymmärtää sellaiseksi kannanotoksi.

Olisi ollut paljon _vahvempi_ kannanotto sananvapauden puolesta, jos ei
olisi höpötetty sensuurista mitään vaan todettu vain, että poliisi ei
saa tehdä mitään sellaista, mikä on omiaan _antamaan vaikutelman_ siitä,
että poliisi pyrkii ennalta vaikuttamaan lehden sisältöön rajoittavasti.
Soortgelijke onderwerpen